شبکه ها

 CorticalClara e1444311212172

‌آنالیزهای پیشرفته EEG و MEG را در تحقیقات برروی مغز انسان و کاربردهای بالینی، تجربه کنید

 besa1  besa2  besa3

 BESA Research 6.0
جامع ترین ابزار پردازش سیگنال برای مکان یابی منبع در EEG/MEG، ERP/ERF کلاسیک و آنالیزهای منسجم (coherence).

        • پیش پردازش/ فیلترینگ
        • تصحیح / حذف اعوجاج (Artifact)
        • آنالیز ERP/ERF کلاسیک
        • مونتاژهای منبع
ICA/PCA •        
        • فیتینگ دوقطبی/ منطقه ای، دوقطبی تک
        • آنالیز منبع توزیع شده / (s)LORETA, CLARA, LAURA, SSLOFO, Minimum Norm و آنالیزهای تعریف شده توسط کاربر
        • منابع پرتو چندگانه
        • مدل های واقعی سر (FEM) در ترکیب با BESA MRI برای EEG و MEG
        • آنالیزهای زمان – فرکانس
        • هماهنگی و انسجام در سنسور و جایگاه منبع با استفاده از DICS یا مونتاژهای منبع
        • همگام سازی با MRI/fMRI منحصر به هر فرد
        • پردازش دسته ای (Batch)
        • رابط MATLAB

 

 besa4  besa5  besa6

 BESA MRI 2.0

تولید آسان مدل FEM چهارلایه ای منحصر به هر فرد، که سبب بهبود آنالیز منبع با در نظر گرفتن آناتومی فرد می شود.

        • روند کاری یکپارچه
            - فوق العاده بصری و کاربر محور.
            - Help به همراه متن.
        • اصلاح ناهمگن اتوماتیک
            - برای دستیابی به بهترین نتایج قسمت بندی.
        • قسمت بندی خودکار
            - پوست سر، جمجمه، مایع CSF، مغز.
        • تولید مدل FEM برای EEG و MEG.
            - تنظیم خودکار مدل FEM شامل لایه CSF.
            - تطابق هندسی مش های شش گوشه ای .
            - همه مش ها، سطوح و میدان های هدایت مدل FEM، قابلیت فرستاده شدن به سایر برنامه ها را دارند.
        • قابلیت همگام سازی
            - با الکترودهایی که به صورت مجزا دیجیتال می شوند و سنسورهای MEG یا الکترودهای استاندارد.
         • استفاده از آناتومی فرد
            - مدل های واقعی مجزا FEM، برای آنالیز منبع به نرم افزار BESA Research فرستاده می شوند.
            - تصویر لحظه ای بازسازی منبع کورتیکال برروی آناتومی فرد در BESA Research.

 

 

 besa7  besa8  besa9

 BESA Statistics 1.0

پیشرفته ترین آمارهای جایگشت خوشه ای cross-subject برای ERP، شکل موج های منبع، تصاویر و نتایج مرتبط:

        • آمارهای cross-subject برای
            - پتانسیل های مرتبط با رویداد/ میدان
            - داده های تصویر، برای مثال LORETA، شکل پرتو
            - داده های زمان- فرکانس برای مثال تحول زمانی و مکانی، هماهنگی، قفل شدگی فاز درون آزمایش
            - شکل موج منبع
       • دو گروه (برای مثال بیماران و کنترل) یا موقعیت را می توان درون یک گروه موضوعی (مانند زمان 1 و زمان 2) مقایسه کرد.
        • خوشه های معنی دار در زمان و در صورت امکان در مکان و فرکانس تعین می شوند که نشان دهنده تفاوت مشخص میان گروه ها و موقعیت ها است.
        • نتایج برای چندین مقایسه، تصحیح می شوند.
        • خوشه های معنی دار داده در شاخه ها (کاملا معنی دار، معنی دار، متمایل) بصری سازی می شوند.
        • مقادیر آماری را می توان بدون آنالیزهای بیشتر، به صورت مستقیم در گزارش های علمی به کار برد.
        • تمامی پارامترهای آماری را می توان منتقل کرد.
        • تصاویر آنالیزهای آماری را می توان به صورت گراف برداری (eps) ذخیره کرد که برای انتشار مناسب هستند.

 

 

 besa10  besa11  besa12

 BESA Epilepsy 1.0

نرم افزار کلینیکی برای برای بازبینی سریع و دسته بندی فعالیت های صرع مانند:

       • یک آشکارساز خودکار اسپایک را با حساسیت 91% برای بزرگسالان و کودکان، راه اندازی کنید.
       • آشکارسازی اسپایک در ساعت از ثبت بیست و چهار ساعته EEG انجام می گیرد.
       • بیمار و زمان زمان بازبینی EEG را به جای فایل انتخاب کنید.
       • با یک کلیک، مونتاژها و فیلترهای بهینه را در بازبینی EEG انتخاب کنید.
       • تصمیم بگیرید که ابرخوشه ها، صرع مانند هستند یا خیر که برای هر بیمار 5 دقیقه در روز زمان خواهد برد.
       • گزارش نهایی به صورت خودکار تولید خواهد شد. تنها با یک کلیک تصاویر EEG و کامنت ها را به صورت دستی وارد نمایید.
       • داده های 12 فرمت متفاوت EEG را می تواید در یک برنامه مونتاژ کنید.
       • راه اندازی آسان و هماهنگی سریع با سیستم شما.
       • قابل دسترس در نسخه کلینیکی برای کشورهایی که گواهی CE را برای استفاده های کلینیکی می پذیرند. توجه کنید که این نسخه مورد تایید FDA، نمی باشد.
       • قابل دسترسی در نسخه تحقیقاتی ، تنها برای اهداف تحقیقاتی. همچنین قصد داریم که این نسخه را در pipeline خودمان برای آنالیز اسپایک های interictal و حمله تشنج در EEG و MEG به کار ببریم.