شبکه ها

فارماکولوژی فیزیولوژی بیولوژي

 • SUTTER

  SUTTER

  P-97 Flaming/Brown Micropipette Puller اين نوع puller، براي ميکروپيپت هاي fabricating، پيپت هاي patch و سوزن هاي microingection ايده آل
  Read More
 • fhc

  fhc

   FHC Designs and Manufactures:    
  Read More
 • campden

  campden

  Vibrating Microtome 5100mz Vibrating Microtome این سیستم میکروتوم مقدماتی برای تکنیک هایی مانند هسیتولوژی، organotypic slice culture و تصویربرداری با
  Read More
 • rwd

  rwd

  Small Animal Ventilator RWD407 RWD405 ونتیلاتور حیوانی معمول ترین ابزار برای کمک به تنفس حیوان می باشد که به طور
  Read More
 • ugobasile

  ugobasile

  Pain and Inflammation 37140 Plethysmometer 37215 Analgesy-Meter 37370 Plantar Test (Hargreaves Apparatus) 37360 Tail-Flick Unit 37300 I.R. Heat-Flux Radiometer 37450
  Read More
 • wpi

  wpi

  Dual Manipulator Digital Stereotaxic Frame with 45° Ear Bars with UMP3-1 دستگاه جديد Digital Stereotaxic Frame داراي ويژگي هايي مانند
  Read More