شبکه ها

کارگاه Source Localization

تاریخ برگزاری کلاس: این کارگاه در سال ۹۷ برگزار میشود.
تاریخ جدید بعد از ۱۵ فروردین ماه ۹۷ بروزرسانی می شود.کارگاه بصورت تئوری به زبان انگلیسی و عملی به زبان فارسی خواهد بود.

<<ظرفیت 10 نفر>>

 

طول دوره: ۱۲ساعت
استاد دوره: Dr Harald Bornfleth
دکتر آناهیتا خرمی بنارکی
ساعت شروع و پایان: ۱۱:۰۰ الی ۱۷:۰۰
هزینه ثبت نام: ۲۰۰ هزار تومان
 هزینه دانشجویی:  ۱۸۰ هزار تومان

مکان: آموزشگاه گروه علمی داج در غرب تهران
نحوه پرداخت:

خواهشمند است وجوه ثبت نام را به شماره کارت


5892-1011-2844-8236

احمد مرادی جوکار واریز نموده و تصویر فیش را در فرم ثبت نام قطعی وارد نمایید.

 

 برای ثبت نام کلیک نمایید.

BESA® Research Remote Workshop Tehran, December 13-14, 2017

 ۲۲-۲۳ آذر در دو روز متوالی از ساعت ۱۱ الی ۱۷

 

What can you expect?

  • A workshop program catered to the needs of beginners through to advanced source analysis – choose the program customized to your needs
  • A mixture of demonstrations and hands-on analysis of a real dataset from raw data to source images and source coherence – step by step.
  • Introductory presentations to help understanding the methodological background of BESA Research features.
  • Please note: The program is subject to changes.

 

 Workshop Tehran 1
 
 Workshop Tehran 2

Workshop Tehran 3


برای ثبت نام کلیک نمایید.