شبکه

 دوره های آموزشی پیش رو

 

عنوان دوره   استاد دوره طول دوره  تاریخ برگزاری   ساعت شروع و پایان  
مقدماتی زبان برنامه نویسی پایتون دکتر مهدی حبیب زاده  ۱۶ساعت

--

۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰

EEGLAB خانم دکتر مهدی زاده   --   

نورومارکتینگ دکتر آناهیتا خرمی بنارکی 8 ساعت بهمن 97 -----دوره های برگزار شده

عنوان دوره   استاد دوره طول دوره  تاریخ برگزاری   ساعت شروع و پایان  
Applied Machine Learning دکتر مهدی حبیب زاده  ۴۴ساعت --    
نورومارکتینگ دکتر آناهیتا خرمی بنارکی ۸ساعت تیر 97    
زبان برنامه نویسی پایتون دکتر مهدی حبیب زاده ۳۰ساعت --     

certificate

با گواهي نامه ‍‍پايان دوره